Kontakti

Rekvizīti:

A/S “BALTICOM”
LV 40003443452
A/S "SEB Latvijas Unibanka" Vecrīgas fil.
SWIFT kods: UNLALV2X
LV19 UNLA 0001 0114 69224
Juridiskā adrese: Straupes iela 5, k.3, Rīga LV-1073

Uzmanību! Klientam ir jānorāda pieslēguma adrese vai klienta numuru!

Ofisa darba laiks:
09:00-19:00, darba dienās.

Kontakti:

Ar jautājumiem par pieslēgšanos vērsties:
- mobilais: 29333333 (var zvanīt no 09:00 līdz 19:00, darba dienās un sestdienās);
- tālrunis: 67333337 (var zvanīt no 09:00 līdz 19:00, darba dienās un sestdienās);
- e-pasts: pieslegums@balticom.lv

Ar jautājumiem par
- apmaksu;
- tarifa maiņu;
- atslēgšanos;
- pieslēguma parametru izmaiņām vērsties:

- tālrunis 67112697 (var zvanīt no 09:00 līdz 19:00, darba dienās);
- mobilais: 28337333 (var zvanīt no 09:00 līdz 19:00, darba dienās);
- e-pasts: internet@balticom.lv

Ar tehniska rakstura jautājumiem:
- mobilais: 29205155 (diennakts kontakttālrunis);
- tālrunis: 67145663 (diennakts kontakttālrunis);
- e-pasts: admin@balticom.lv

Bez maksas ar AS „Balticom” palīdzības dienestu pa tālruni: 80202004 (tikai no fiksētas līnijas), lai pieteiktu elektronisko sakaru tīkla bojājumus vai elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanas traucējumus.

Faksa numurs: 67248335.

Mūsu biroja adrese: Straupes iela 5, k.3, Rīga LV-1073.

Karte ar biroja atrašanās vietu:

Ofisa fotogrāfija: