Optiskais Internets
+Digitālā TV 115 kanāli

  • Bezmaksas pieslēgšana
  • Tehniskais atbalsts 24/7
no
13
50
€ / mēn.

Pārbaudiet interneta
un TV
pieejamību
Jūsu adresē

Tas jums neuzliek nekādas saistības.
Jūs varat nepieslēgt mūsu pakalpojumus.

Vai uzziniet, piezvanot pa tālruni:
67-333-337, 29-333-333