Uzmanību! 16.05.2017 Digitālās TV klientiem ir nepieciešams pāriestatīt kanālus.

Pārbaudiet interneta
un TV
pieejamību
Jūsu adresē

Tas jums neuzliek nekādas saistības.
Jūs varat nepieslēgt mūsu pakalpojumus.

Vai uzziniet, piezvanot pa tālruni:
67-333-337, 29-333-333